ประชาสัมพันธ์25 ก.พ. 15

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่

ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนต่างๆ ได้ลองเอาไปใช้ เป็นโปรแกรมแจกฟรีครับ ไม่มีกำหนดเวลาใดๆ คลิกที่ภาพเหรียญด้านบนได้เลยครับ หมายเหตุ: วิธีติดตั้งในคู่มือ เป็นการเรียกใช้ตัวติดตั้งที่มี Access 2010 Runtime รวมอยู่แล้ว แต่เพื่อให้แฟ้มติดตั้งมีขนาดเล็ก จึงได้แยกออกจากตัวติดตั้งที่เปิดให้ดาวน์โหลด กรุณาติดตั้ง Access 2010 Runtime ก่อนการติดตั้งโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.microsoft.com/th-th/download/details.aspx?id=39643


Filed under: ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


29 มิ.ย. 13

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 5 ปี พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ จุดเด่นหรือข้อดี กองทุนได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ สมัครเข้าเป็นสมาชิกทุกเดือน โดยเฉลี่ยเดือนละ 70 ราย ส่งผลให้กองทุนโตเร็วมาก มีสมาชิกมากกว่า 5,000 คน มากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ ทำให้ยอดรับเฉพาะเงินสัจจะตั้งแต่จัดตั้งประมาณ 6 ล้านบาทเศษ ต้องชื่นชมการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ สามารถดูแลสวัสดิการหรือคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ในเชิงปริมาณ มากถึงประมาณ 2.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จ […]


Filed under: งบการเงิน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


21 มิ.ย. 12

คณะดูงาน ต.ธาตุ

ชาวตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ตามโครงการศึกษาดูงานตำบลต้นแบบงานสุขภาวะแบบบูรณาการ ตำบลไผ่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 มีคุณเพ็ญ สมคำ เหรัญญิกกองทุนฯ และรองทัศนีย์ เสน่หา รองนายก อบต.ไผ่และฝ่ายสวัสดิการกองทุนฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้


Filed under: กิจกรรม,ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


25 มี.ค. 12

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ พร้อมกันนี้ได้มาโฮมสเตย์ ณ บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านและเรียนรู้วิถีชีวิต จำนวน 2 วัน 2 คืน


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


24 มี.ค. 12

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 กองทุนสวัสดิการชุมชน จากอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน สู่การเป็นสถาบันการเงิน โดยก่อนกลับได้เยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ด้วย


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


18 ก.พ. 12

คณะดูงาน ทศ.สุรศักดิ์ฯ ชลบุรี

18 ก.พ. 2555 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 150 คน ในการมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ โดยมีนายสิทธิศักดิ์ ศาสตร์ภักดี นายก อบต.ไผ่ กล่าวต้อนรับ และนายประหยัด พุดจีบ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่เป็นวิทยากรให้ความรู้ กลุ่มแม่บ้าน ม.13 จัดอาหารต้อนรับ


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


11 ก.พ. 12

11 กุมภาพันธ์ 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ ม.13 ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 1, 2, 9, 11, 13 และ 14 กลุ่มที่ 5 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ จำนวนสมาชิกสุทธิ 5,009 คน ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีน้ำสมุนไพร น้ำแข็งใส ขนมจีนน้ำยา ผัดหมี่ ส้มตำ บริการผู้มาร่วมงาน


Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


5 ก.พ. 12

5 กุมภาพันธ์ 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ วัดหงษ์ บ้านช่อง-ยางชุม ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 3, 8 และ 12 กลุ่มที่ 4 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ ประมาณ 120 คน (สมาชิกเดิม 4,732 + 120 รวมประมาณ 4,852 คน) ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีก๋วยจับและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก พ่อจรัส ไกรแก้ว กรุณาให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้วย  


Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


4 ก.พ. 12

4 กุมภาพันธ์ 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ วัดศรีลาวรรณ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 5 และ 10 กลุ่มที่ 3 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ ประมาณ 130 คน (สมาชิกเดิม 4,602 + 130 รวมประมาณ 4,732 คน) ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีขนมจีนน้ำยาและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวอง และบ้านนาอุดม กรุณาให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้วย  


Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


29 ม.ค. 12

29 มกราคม 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ บ้านนาวอง ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 4 กลุ่มที่ 2 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ ประมาณ 80 คนเศษ (สมาชิกเดิม 4,522 + 80 รวมประมาณ 4,602 คน) ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีก๋วยเตี๋ยวและน้ำดื่มสมุนไพรบริการผู้มาร่วมงาน และมีเวทีเสวนาหัวข้อ แนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเอง โดยมีคุณกาญจนา ระดมสุข หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ไผ่ เป็นผู้ดำเนินรายการ  


Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri