7 ต.ค. 09

คุณแม่แก้ว ไผ่ล้อม เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ มาตั้งแต่เริ่มดำเนินการครั้งแรก (๑ เมษายน ๑๕๕๑) รวมอายุการเป็นสมาชิก ๑ ปี ๖ เดือน ท่านได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ รวมอายุได้ ๘๖ ปี ๗ เดือน ในนามกองทุนสวัสดิการฯ ขอแสดงความไว้อาลัย และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านมา ณ โอกาสนี้


Filed under: จ่ายสวัสดิการ

Trackback Uri