กิจกรรม21 มิ.ย. 12

คณะดูงาน ต.ธาตุ

ชาวตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ตามโครงการศึกษาดูงานตำบลต้นแบบงานสุขภาวะแบบบูรณาการ ตำบลไผ่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 มีคุณเพ็ญ สมคำ เหรัญญิกกองทุนฯ และรองทัศนีย์ เสน่หา รองนายก อบต.ไผ่และฝ่ายสวัสดิการกองทุนฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้


Filed under: กิจกรรม,ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


11 ก.พ. 12

11 กุมภาพันธ์ 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ ม.13 ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 1, 2, 9, 11, 13 และ 14 กลุ่มที่ 5 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ จำนวนสมาชิกสุทธิ 5,009 คน ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีน้ำสมุนไพร น้ำแข็งใส ขนมจีนน้ำยา ผัดหมี่ ส้มตำ บริการผู้มาร่วมงาน


Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


5 ก.พ. 12

5 กุมภาพันธ์ 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ วัดหงษ์ บ้านช่อง-ยางชุม ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 3, 8 และ 12 กลุ่มที่ 4 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ ประมาณ 120 คน (สมาชิกเดิม 4,732 + 120 รวมประมาณ 4,852 คน) ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีก๋วยจับและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก พ่อจรัส ไกรแก้ว กรุณาให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้วย  


Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


4 ก.พ. 12

4 กุมภาพันธ์ 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ วัดศรีลาวรรณ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 5 และ 10 กลุ่มที่ 3 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ ประมาณ 130 คน (สมาชิกเดิม 4,602 + 130 รวมประมาณ 4,732 คน) ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีขนมจีนน้ำยาและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวอง และบ้านนาอุดม กรุณาให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้วย  


Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


29 ม.ค. 12

29 มกราคม 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ บ้านนาวอง ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 4 กลุ่มที่ 2 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ ประมาณ 80 คนเศษ (สมาชิกเดิม 4,522 + 80 รวมประมาณ 4,602 คน) ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีก๋วยเตี๋ยวและน้ำดื่มสมุนไพรบริการผู้มาร่วมงาน และมีเวทีเสวนาหัวข้อ แนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเอง โดยมีคุณกาญจนา ระดมสุข หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ไผ่ เป็นผู้ดำเนินรายการ  


Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


28 ม.ค. 12

28 มกราคม 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ วัดสี่เหลี่ยม บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 6 และหมู่ 7 กลุ่มแรกที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมงานดูบางตาเนื่องจากกลุ่มสตรีทั้งอำเภอ ได้นัดรวมตัว ณ ที่ว่าการอำเภอ แต่ก็มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ รวม 2 หมู่ ประมาณ 80 คนเศษ (สมาชิกเดิม 4,442 + 80 รวมประมาณ 4,522 คน) ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ บริการนวดแผนไทยนวดแทบไม่ทัน ตัดผมก็เช่นเดียวกัน กว่าจะครบทั้ง 5 พื้นที่ สมาชิกสุทธิอาจถึงครึ่งหมื่นนะครับพี่น้อง.. 🙂


Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri
4 ต.ค. 09

ยินดีต้อนรับทุกท่าน, นี่คือเว็บไซต์ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยชุมชนเอง เว็บไซต์นี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำแนวทางไปก่อเกิดกองทุนสวัสดิการ โดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวทางการพึ่งพาตนเอง อยู่อย่างพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทุกคน


Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri