18 ก.พ. 12

คณะดูงาน ทศ.สุรศักดิ์ฯ ชลบุรี

18 ก.พ. 2555 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 150 คน ในการมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ โดยมีนายสิทธิศักดิ์ ศาสตร์ภักดี นายก อบต.ไผ่ กล่าวต้อนรับ และนายประหยัด พุดจีบ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่เป็นวิทยากรให้ความรู้ กลุ่มแม่บ้าน ม.13 จัดอาหารต้อนรับ

คณะดูงาน ทศ.สุรศักดิ์ฯ ชลบุรี

คณะดูงาน ทศ.สุรศักดิ์ฯ ชลบุรี

IMG_7085_800x532

คณะดูงาน ทศ.สุรศักดิ์ฯ ชลบุรี

คณะดูงาน ทศ.สุรศักดิ์ฯ ชลบุรี


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uriให้ความเห็น

ใส่ค่าที่ถูกต้อง (Enter number) *