14 มิ.ย. 15

หนังสือขอดูงาน ทศ.ศีขรภูมิ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ละชาวตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ที่จะมาเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นี้ ซึ่งนับเป็นคณะที่ 53 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ

หนังสือขอดูงาน ทศ.ศีขรภูมิ

หนังสือขอดูงาน ทศ.ศีขรภูมิ


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uriให้ความเห็น

ใส่ค่าที่ถูกต้อง (Enter number) *