17 มิ.ย. 15

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและคณะกรรมการกองทุน อบต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม มหาสารคาม นำโดย นายสำเรียง จุลศรี (นายก อบต.) และนายทองมี ชัยโภชน์ (กำนันและประธานกองทุน) มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ นับเป็นคณะที่ 52 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

ต.โพธิ์ชัย ดูห้องสำนักงาน

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

ต.โพธิ์ชัย มอบของที่ระลึก

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

ประธานฯ บรรยายแก่คณะดูงาน

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

ทีมงาน ต.โพธิ์ชัย

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านไผ่ ม.13

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

เยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ม.13

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

คำชื่นชม


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uriให้ความเห็น

ใส่ค่าที่ถูกต้อง (Enter number) *