19 มิ.ย. 15

ต้อนรับคณะดูงานจาก ทศ.ศีขรภูมิ

วันนี้ (19 มิถุนายน 2558) คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลศีขรภูมิ นำโดยท่านนายกเทศมนตรี และประธานกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลศีขรภูมิ และคณะ 30 คน มาเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ นับเป็นคณะที่ ๕๓ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติกับเรา

ต้อนรับคณะดูงานจาก ทศ.ศีขรภูมิ

ต้อนรับคณะดูงานจาก ทศ.ศีขรภูมิ


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uriให้ความเห็น

ใส่ค่าที่ถูกต้อง (Enter number) *