เอกสารตัวอย่างการดำเนินงาน

1. สมุดประจำตัวสมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่  [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

2. ข้อมูลใบประชาสัมพันธ์ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่  [คลิกเพื่อดาวน์โหลด!! 29/06/2556 Updated

3. ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน  [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

4. แบบฟอร์มเอกสาร (ใบสมัคร, ลาออก, ขอรับสวัสดิการ, งบการเงิน ฯลฯ)  [คลิกเพื่อดาวน์โหลด!! 29/06/2556 Updated

5. ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (2556) [โหลดWord] [โหลดPDF!! 29/06/2556 Updated

6. วิธีการนับยอดสมาชิกเพื่อขอสมทบรอบต่างๆ [คลิกเพื่อดาวน์โหลด] !! 20/08/2561 Updated

(หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ควรปรับปรุงให้เข้ากับสภาพพื้นที่และให้ความสำคัญกับความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก)
 

ดาวน์โหลด โปรแกรมกองทุนสวัสดิการชุมชน OneBahtCare ได้ที่นี่

1. ตัวติดตั้งโปรแกรม (ปรับปรุงล่าสุด 2558-02-25) ดาวน์โหลดที่ 
https://drive.google.com/open?id=0B6JPMCMd9uanfjVBTmNlY3VsQnhiYU1uNmJWRkExU1lXc2tIYlBmZjdQb0p0Wjg2Z3dzY00&authuser=0
 
2. โปรแกรมให้ความช่วยเหลือออนไลน์ โดยดาวน์โหลดโปรแกรมด้านล่าง แล้วเรียกใช้งาน จากนั้นโทรแจ้ง ID และรหัสผ่าน
https://download.teamviewer.com/download/version_13x/TeamViewerQS.exe