11 ก.พ. 12

11 กุมภาพันธ์ 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ ม.13 ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 1, 2, 9, 11, 13 และ 14 กลุ่มที่ 5 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ จำนวนสมาชิกสุทธิ 5,009 คน ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีน้ำสมุนไพร น้ำแข็งใส ขนมจีนน้ำยา ผัดหมี่ ส้มตำ บริการผู้มาร่วมงาน

Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


5 ก.พ. 12

5 กุมภาพันธ์ 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ วัดหงษ์ บ้านช่อง-ยางชุม ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 3, 8 และ 12 กลุ่มที่ 4 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ ประมาณ 120 คน (สมาชิกเดิม 4,732 + 120 รวมประมาณ 4,852 คน) ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีก๋วยจับและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก พ่อจรัส ไกรแก้ว กรุณาให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้วย  

Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


4 ก.พ. 12

4 กุมภาพันธ์ 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ วัดศรีลาวรรณ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 5 และ 10 กลุ่มที่ 3 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ ประมาณ 130 คน (สมาชิกเดิม 4,602 + 130 รวมประมาณ 4,732 คน) ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีขนมจีนน้ำยาและน้ำสมุนไพรบริการผู้มาร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวอง และบ้านนาอุดม กรุณาให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้วย  

Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


29 ม.ค. 12

29 มกราคม 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ บ้านนาวอง ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 4 กลุ่มที่ 2 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ ประมาณ 80 คนเศษ (สมาชิกเดิม 4,522 + 80 รวมประมาณ 4,602 คน) ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีก๋วยเตี๋ยวและน้ำดื่มสมุนไพรบริการผู้มาร่วมงาน และมีเวทีเสวนาหัวข้อ แนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเอง โดยมีคุณกาญจนา ระดมสุข หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ไผ่ เป็นผู้ดำเนินรายการ  

Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


28 ม.ค. 12

28 มกราคม 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ วัดสี่เหลี่ยม บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 6 และหมู่ 7 กลุ่มแรกที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมงานดูบางตาเนื่องจากกลุ่มสตรีทั้งอำเภอ ได้นัดรวมตัว ณ ที่ว่าการอำเภอ แต่ก็มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ รวม 2 หมู่ ประมาณ 80 คนเศษ (สมาชิกเดิม 4,442 + 80 รวมประมาณ 4,522 คน) ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ บริการนวดแผนไทยนวดแทบไม่ทัน ตัดผมก็เช่นเดียวกัน กว่าจะครบทั้ง 5 พื้นที่ สมาชิกสุทธิอาจถึงครึ่งหมื่นนะครับพี่น้อง.. 🙂

Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri
2 ต.ค. 11

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่

เรียน ทุกท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องกองทุนสวัสดิการ หรือกองบุญคุณธรรม ผมดีใจมากที่สิ่งที่ชาวตำบลไผ่ร่วมแรงร่วมใจกันทำ เป็นประโยชน์กับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ จนมีผู้ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่เป็นจำนวนมาก และเชิญประธานกองทุนเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในพื้นที่ของท่าน รวมทั้งติดต่อมาทางโทรศัพท์ ซึ่งถือว่าเว็บไซต์นี้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจทั่วประเทศ ด้วยความต้องการจะขยายการก่อเกิดกองบุญคุณธรรม ที่เป็นกองบุญของชุมชนจริงๆ ให้มีทั่วประเทศ และมีท่านที่สนใจได้มาโพสข้อความสอบถามในคว […]

Filed under: ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


8 ต.ค. 09

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ได้รับรองเป็นองค์การสวัสดิการชุมชนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๕๖๘/๒๕๕๒ นับว่าเป็นข่าวดี สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ของเรา เพราะหมายถึงว่า เราเป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเมื่อได้รับรองแล้ว ก็จะทำให้สามารถรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น รวมทั้งทำให้กองทุนฯ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

Filed under: ประชาสัมพันธ์,ไม่มีหมวดหมู่

Trackback Uri


7 ต.ค. 09

คุณแม่แก้ว ไผ่ล้อม เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ มาตั้งแต่เริ่มดำเนินการครั้งแรก (๑ เมษายน ๑๕๕๑) รวมอายุการเป็นสมาชิก ๑ ปี ๖ เดือน ท่านได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ รวมอายุได้ ๘๖ ปี ๗ เดือน ในนามกองทุนสวัสดิการฯ ขอแสดงความไว้อาลัย และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านมา ณ โอกาสนี้

Filed under: จ่ายสวัสดิการ

Trackback Uri


4 ต.ค. 09

ยินดีต้อนรับทุกท่าน, นี่คือเว็บไซต์ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยชุมชนเอง เว็บไซต์นี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำแนวทางไปก่อเกิดกองทุนสวัสดิการ โดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวทางการพึ่งพาตนเอง อยู่อย่างพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทุกคน

Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri