Tag: ขยายเครือข่าย19 มิ.ย. 15

ต้อนรับคณะดูงานจาก ทศ.ศีขรภูมิ

วันนี้ (19 มิถุนายน 2558) คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลศีขรภูมิ นำโดยท่านนายกเทศมนตรี และประธานกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลศีขรภูมิ และคณะ 30 คน มาเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ นับเป็นคณะที่ ๕๓ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติกับเรา


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uri


17 มิ.ย. 15

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและคณะกรรมการกองทุน อบต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม มหาสารคาม นำโดย นายสำเรียง จุลศรี (นายก อบต.) และนายทองมี ชัยโภชน์ (กำนันและประธานกองทุน) มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ นับเป็นคณะที่ 52 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uri


21 มิ.ย. 12

คณะดูงาน ต.ธาตุ

ชาวตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ตามโครงการศึกษาดูงานตำบลต้นแบบงานสุขภาวะแบบบูรณาการ ตำบลไผ่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 มีคุณเพ็ญ สมคำ เหรัญญิกกองทุนฯ และรองทัศนีย์ เสน่หา รองนายก อบต.ไผ่และฝ่ายสวัสดิการกองทุนฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้


Filed under: กิจกรรม,ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


25 มี.ค. 12

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ พร้อมกันนี้ได้มาโฮมสเตย์ ณ บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านและเรียนรู้วิถีชีวิต จำนวน 2 วัน 2 คืน


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


24 มี.ค. 12

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 กองทุนสวัสดิการชุมชน จากอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน สู่การเป็นสถาบันการเงิน โดยก่อนกลับได้เยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ด้วย


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


18 ก.พ. 12

คณะดูงาน ทศ.สุรศักดิ์ฯ ชลบุรี

18 ก.พ. 2555 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 150 คน ในการมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ โดยมีนายสิทธิศักดิ์ ศาสตร์ภักดี นายก อบต.ไผ่ กล่าวต้อนรับ และนายประหยัด พุดจีบ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่เป็นวิทยากรให้ความรู้ กลุ่มแม่บ้าน ม.13 จัดอาหารต้อนรับ


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


11 ก.พ. 12

11 กุมภาพันธ์ 2555 คาราวานสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ ม.13 ตำบลไผ่ เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกหมู่ 1, 2, 9, 11, 13 และ 14 กลุ่มที่ 5 ที่จัดกิจกรรม มีผู้สนใจสมัครสมาชิกในวันนี้ จำนวนสมาชิกสุทธิ 5,009 คน ขอขอบคุณชาวตำบลไผ่และตำบลใกล้เคียงทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีบริการนวดแผนไทย ตัดผม มีน้ำสมุนไพร น้ำแข็งใส ขนมจีนน้ำยา ผัดหมี่ ส้มตำ บริการผู้มาร่วมงาน


Filed under: กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri


2 ต.ค. 11

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่

เรียน ทุกท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องกองทุนสวัสดิการ หรือกองบุญคุณธรรม ผมดีใจมากที่สิ่งที่ชาวตำบลไผ่ร่วมแรงร่วมใจกันทำ เป็นประโยชน์กับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ จนมีผู้ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่เป็นจำนวนมาก และเชิญประธานกองทุนเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในพื้นที่ของท่าน รวมทั้งติดต่อมาทางโทรศัพท์ ซึ่งถือว่าเว็บไซต์นี้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจทั่วประเทศ ด้วยความต้องการจะขยายการก่อเกิดกองบุญคุณธรรม ที่เป็นกองบุญของชุมชนจริงๆ ให้มีทั่วประเทศ และมีท่านที่สนใจได้มาโพสข้อความสอบถามในคว […]


Filed under: ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri