2 ต.ค. 11

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่

เรียน ทุกท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องกองทุนสวัสดิการ หรือกองบุญคุณธรรม ผมดีใจมากที่สิ่งที่ชาวตำบลไผ่ร่วมแรงร่วมใจกันทำ เป็นประโยชน์กับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ จนมีผู้ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่เป็นจำนวนมาก และเชิญประธานกองทุนเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในพื้นที่ของท่าน รวมทั้งติดต่อมาทางโทรศัพท์ ซึ่งถือว่าเว็บไซต์นี้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจทั่วประเทศ ด้วยความต้องการจะขยายการก่อเกิดกองบุญคุณธรรม ที่เป็นกองบุญของชุมชนจริงๆ ให้มีทั่วประเทศ และมีท่านที่สนใจได้มาโพสข้อความสอบถามในคว […]


Filed under: ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri