Tag: ศึกษาดูงาน19 มิ.ย. 15

ต้อนรับคณะดูงานจาก ทศ.ศีขรภูมิ

วันนี้ (19 มิถุนายน 2558) คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลศีขรภูมิ นำโดยท่านนายกเทศมนตรี และประธานกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลศีขรภูมิ และคณะ 30 คน มาเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ นับเป็นคณะที่ ๕๓ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติกับเรา


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uri


17 มิ.ย. 15

ต.โพธิ์ชัย มาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและคณะกรรมการกองทุน อบต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม มหาสารคาม นำโดย นายสำเรียง จุลศรี (นายก อบต.) และนายทองมี ชัยโภชน์ (กำนันและประธานกองทุน) มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ นับเป็นคณะที่ 52 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uri


14 มิ.ย. 15

หนังสือขอดูงาน ทศ.ศีขรภูมิ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ละชาวตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ที่จะมาเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นี้ ซึ่งนับเป็นคณะที่ 53 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uri


14 มิ.ย. 15

หนังสือขอดูงาน

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ ละชาวตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ที่จะมาเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นี้ ซึ่งนับเป็นคณะที่ 52 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ


Filed under: ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Trackback Uri