25 ก.พ. 15

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่

ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนต่างๆ ได้ลองเอาไปใช้ เป็นโปรแกรมแจกฟรีครับ ไม่มีกำหนดเวลาใดๆ คลิกที่ภาพเหรียญด้านบนได้เลยครับ หมายเหตุ: วิธีติดตั้งในคู่มือ เป็นการเรียกใช้ตัวติดตั้งที่มี Access 2010 Runtime รวมอยู่แล้ว แต่เพื่อให้แฟ้มติดตั้งมีขนาดเล็ก จึงได้แยกออกจากตัวติดตั้งที่เปิดให้ดาวน์โหลด กรุณาติดตั้ง Access 2010 Runtime ก่อนการติดตั้งโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.microsoft.com/th-th/download/details.aspx?id=39643


Filed under: ประชาสัมพันธ์

Trackback Uri